Molitva Duhu Svetom

 

Dahni u mene, Duše Sveti, da moje misli budu svete!
Pokreni me, Duše Sveti, da moj posao bude posvećen!
Privuci moje srce da zavolim samo ono što je sveto!
Zaštiti me, Duše Sveti, da mogu uvijek biti svet.

 

                                                                                       Sv.Augustin

 

 

Duhu Svetom

 

O Duše Sveti, siđi!
Rođenja svoja sva ja znam.
I smrti sve. I sve mi Uskrse.
Al nikad još ne dočekah
I praznik svojih Duhova.
A ja sam željan tvoga plama:
Pa da krv nova sve mi žile napuni.
I jezik moj progovori.
I stvara moje riječi.
A, Duha puni, odsad nam je živjeti
u vječnom miru Gospodnjem.
O Duše Sveti, siđi!

                                                                                        Vladimir Nazor

 

 

 

Dođi

 

Dođi...!
Snagom svoje ljubavi dozvat ću Te
preko svih bregova i dolina,
preko svih vrhunaca i nizina;
preko oceana i mora.

O, dođi...!
U meni odjekuje Tvoj vječni zov...
0 dođi, Spasenje moje!

Dođi-
prije nego sunce utone za obale daleke,
prije nego se rumen zgasi
na bregovima - na vrhuncima gora.

O, dođi...
Jer Srce mi pripada Tvoje.

 

                                                                         S. Marija od Presvetog Srca

 

 

 

 

 

Primimo dar Duha

Oče, ti nam daješ Duha
i nikada ga ne uskraćuješ onima koji te za njega mole,
jer žarko želiš da ga primimo.
Udijeli nam taj dar
koji je sveobuhvatnost i punina svih ostalih:
dar u kojega si pohranio sva otajstva svoje ljubavi
i sva dobra svoje darežljivosti,
dar koji predstavlja poklon samog tvog očinskog srca
da nas njime oživljuješ,
dar koji predstavlja poklon samog tvog očinskog srca
po kojemu nam se predaješ,
dar koji širi naše srce
da postane sveobuhvatno poput tvojega,
dar sposoban da nas iz temelja preobrazi,
da nas izliječi od naših slabosti,
da nas pobožanstveni,
dar tvoje svemoguće snage,
neophodan u ispunjavanju onog zadatka
kojega si nam namijenio,
dar tvoje sreće u revnovanju ljubavi,
jer nam po Duhu zajedno dolazi
dar radosti i radost darivanja.                                    Jean Galot

Nova zemlja i novo nebo

 

Želim ti
plodove Duha:
ljubav,
mir,
strpljivost,
vjernost,
radost,
srdačnost,
dobrotu.

Gdje ove blagotvorne snage
novoga zajedničkog života ljudi žive,
tu zakoni nisu potrebni.
Zakonski propisi su potrebni
ako je ljubav slaba i nesavršena.

Kad vidim kako plodovi Duha
u srcima ljudi rastu i zriju,
vjerujem u dolazak
nove zemlje i novoga neba.

Život po Duhu otvara putove u neslućene svjetove.               Phil Bosmans

 

EMANUEL - molitvena zajednica

---------------------------

*******************

*******************

RADIO MARIA BOSNA
RADIO MARIA BOSNA

*****************

Radio Marija Hrvatske

iTunes

******************

MOLITE DA OZDRAVITE NA JEZICIMA:

 

ALBANSKOM

/LUTJET PËR SHËRIM/

 

HRVATSKOM

 

ENGLESKOM