Molitve Kćeri Božje ljubavi

Molitve Kćeri Božje ljubavi
_Tradicionalne.doc
Microsoft Word Document 174.5 KB

Predgovor

„Molite i dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se!“, - rekao je Isus. Danas kad nas sveta Crkva potiče da dijelimo svoju redovničku duhovnost sa laicima u Crkvi, to jest Karizme koje nam je dragi Bog dao. Duhovnost naše Družbe je zaista bogata i snažna. Ona ima tradiciju više od jednog stoljeća. Ovo granato stablo donijelo je u 12 provincija širom svijeta svoje prekrasne plodove. Samo u našoj je Bosni 6 sestara mučenica „Drinske mučenice“ i s. Danka u Kaknju, s. Adelaide u Brazilu. Da ne spominjemo sada već službenicu Božju samu Utemeljitetljicu Majku Francisku Lehner. Zatim sestre koje su prve došle u naše krajeve i svoje kosti ostavile na našoj rodnoj grudi po našim grobljima, Sarajevo, Breške, Tuzla, Fojnica itd. S. Luka poznata mnogim Sarajlijama. S. Otilija na Kosovu, M. Paula, s. Helena i tolike…

 

Kad sam počela stavljati tekst u računalo sve mi izgledalo ljepše od ljepšeg. Jutara i večernja molitva a posebno oporuka. Pa tekstovi koji su se razvili pod svetom Misom. Jedan predivan odnos s Isusom po Njegovoj žrtvi na križu i nevinoj prolivenoj krvi koja nas štiti, čisti i otkupljuje. Zatim sudjelovanje u Kristovog Gozbi prije i poslije pričesti, pričesne molitve i sakramentalno sjedinjenje, čežnja duše i sreća u susretu i sjedinjenu s ljubljenim zaručnikom i stvoriteljem. Osjeća se divno prožimanje ljudske grešnosti i Božje svetosti. Zatim psalmi u kojima je izražen osobni odnos s Isusom u svim situacijama. Koji se mogu moliti kao devetnice ili trodnevnice za blagdane. A zatim Gospini psalmi jedan predivan osoban odnos s našom dragom Majkom koju nam je Isus pod Križem dao. Ovoga puta iznosimo naše molitveno bogatstvo a nadam se da ćemo uskoro moći ponuditi i našu karizmu duhovnosti. „O, svi vi koji ste žedni dođite! Ako novca i nemate, uzmite vina i mlijeka zabadava.“

 

 

Tradicionalne molitve „Sestara Božje ljubavi“

Bogoljubne vježbe

Molitva kod odijevanja

Neka me Gospodin zaodjene odorom spasenja i pravednosti. Neka na blagoslov uzdigne svoju ruku nad mojoj glavom; neka čuva moje oči čiste. Neka čuva moje uši od svake riječi koja prlja dušu a ostanu otvorene svakoj riječi koja dolazi sa njegovi usta. Neka čuva moj jezik i usta da zbore samo ono što je pravo. Neka čuva moj razum od negativnih misli i potiče moju volju da spremno vršim njegove svete zapovijedi.

 

Jutarnja molitva

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Sveti, svemogući, dobri, vječni Bože i Oče na nebesima. Klanjamo ti se ponizno i zahvaljujemo Ti od sveg srca na svim blagodatima, koje si nam tako obilno udijelio nama i svim ljudima, duhovnim i svjetovnim poglavarima i cijeloj zemlji, siromasima, patnicima i putnicima, bolesnima i umirućima, svim anđelima i svecima i svim stvorovima.

Napose Ti se zahvaljujemo što si nas stvorio, uzdržao, otkupio i posvetio, što si nas vodio putem svoje očinske providnosti, za svaku radost i žalost, što si nas ove noći očinskom ljubavlju čuvao, i milostivo nam dao da smo doživjeli ovaj novi dan. Tebi Bože i Oče na nebesima, budi čast, slava i hvala u svemu i na sve vjekove! Tebi neka bude ovaj dan i čitav život naš posvećen iz najčišće ljubavi; što god mi budemo činili ili trpjeli, govorili ili mislili sve to prikazujemo Tebi i sjedinjujemo se s beskrajnim zaslugama i s gorkom mukom i smrti Sina tvoga, Isusa Krista, sa svim mogućim zaslugama svih anđela i svetaca i svih dobri ljudi. Prikazujemo Ti za siromašne duše u čistilištu, za nakane i zadovoljštinu naši grijeha i grijeha svih ljudi, da steknemo sve kreposti koje su nam osobito potrebne, da najposlije mi i svi ljudi, kada bude sveta volja Tvoja, sretno umremo i Tebi u nebo dođemo.

Stoga evo opet čvrsto odlučujemo, da ćemo danas izbjegavati svaki grijeh, osobito one pogreške i prilike u kojima smo Tvoju dobrotu već više puta uvrijedile i koje su naše glavne pogreške i uzrok mnogim drugim grijesima i pogreškama…. Danas se ponovno sasvim predajemo Tvojoj božanskoj volji s čvrstom odlukom, da ćemo sve protivštine ovoga dana primiti i podnijeti s potpunom odanošću u Tvoju svetu volju, prepuštajući sebe i sve svoje, vrijeme i vječnost Tvojoj beskrajnoj ljubavi.

 Ali mi smo slabi i bez tvoje pomoći ne možemo ništa učiniti. Stoga Te ponizno molimo Tebe Bože i Oče naš, u najdubljoj poniznosti srca svoga, po Isusu Kristu Gospodinu našem, po zagovoru blažene Djevice Marije, svih anđela i svetaca, daj nam milost da izvršimo svoje odluke, udjeli nam Svoj Božanski blagoslov, da nas on krijepi, posveti, očuva i izbavi od svakog zla, da nas vodi k vječnom spasenju i sjedini sve to više sa svetom voljom Tvojom.

Isuse razapeta ljubavi Ti Boga mog, - poklanjam tebi ja dare bića svog. - Vjero, ufanje i ljubavi moja. – Daj da budem i ja vazda Tvoja. – Udijeli mi, da Te ljubim, Bože, - što jače i što se više može. – Slobodu svoju ja Ti predajem, - ljubav mi Tvoja bila uzdarjem. – Pamet Ti Bože moju očisti, - u njoj zlu misao svaku uništi, - rasvijetli tamu razuma mog – tragom vječnog svijetla Svog!

Volju mi ravnaj da srce moje – čini uvijek ono samo, dobro što je. – Ja samu sebe i sve što imam,- ko žrtvu svoju Tebi darivam. – Ti čini sa mnom, što je Tebi drago, - samo mi daruj milosti blago. – Jedino kad Tebe ljubim, Bože, - duša mi sreću zadobiti može. – Zato mi ljubav svoju udjeli i bit ću sretna kroz život cijeli. Amen.

Zazivanje svetaca

Preblažena Djevice Marijo, Majko Gospodina našega Isusa Krista i naša najmoćnija zagovornice, s djetinjim pouzdanjem stavljamo se pod Tvoju materinsku zaštitu. Predobra majko milosrđa, budi naše utočite u svim potrebama, utjeha u nevolji, posrednica u Svog ljubljenog Sina danas i svaki dan života našega, osobito pak na smrtnom času.

I vi svi anđeli Božji, osobito vi, koje nam je dobrota i mudrost Božja dala za posebne zaštitnike, vodite nas danas na svim putovima, da bez ozljede prođemo kroz sve pogibelji ovoga dana; poučite nas u neznanju, upozorite nas u pogibelji, krijepi te nas u napasti, tješite nas u nevolji i očuvajte nas od svakoga zla duše i tijela, dok nas ne uvedete u vječno blaženstvo.

 Svi sveci Božji, a osobito vi naši posebni zaštitnici: sveti Josipe, sveti Petre i Pavle, sveti Ivane, sveti Augustine, sveti Alojzije, Sveti Franjo, sveti Antune, sveta Terezijo i sveta Katarino, isprosite nam od Boga, da čitav život naš, osobito današnji dan bude za nas i sve one, za koje smo dužne moliti, osobito naše roditelje, rođake, dobročinitelje, prijatelje i ne prijatelje, dan milosti, utjehe, kreposti i zasluga, da dođemo u vječno blaženstvo.

 

 

MOLITVA

 

Za proglašenje blaženom Majke Franciske Lechner

 

Zahvaljujemo ti, Bože, što si svoju vjernu službenicu Francisku Lechner odabrao da osnuje Družbu Kćeri Božje ljubavi. Ti si njezinu dušu napunio duhom prave pobožnosti, udijelio si joj veliku jakost, krijepio si je u revnosti, da promiče tvoju slavu. Učinio si je spremnom za prijegor i žrtve, ulio si joj žarku revnost za duše i uresio si je nepokolebivim pouzdanjem u tvoju očinsku dobrotu. Ona je sudjelovala s tvojim milostima i umnožila je povjereni joj talent, da je donio obilne kamate. S pouzdanjem se nadamo, da si je učinio dostojnom da te gleda, i vruče te molimo, da milostivo uslišiš one koji je u svojim potrebama s pouzdanjem zamole za pomoć i zagovor, da budemo tkao sretne, pa je ugledamo proslavljenu i na zemlji. Zato te molimo svemogući Bože po Isus Kristu Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje od vijeka do vijeka. Amen.

Molitva u podne

Gospodine Bože naš Ti si nas uputio da po evanđeoskim savjetima svoj život posvetimo potpuno Tebi i svojim bližnjima. Zahvaljujemo Ti što je Majka Franciska osnovala našu Družbu i cijelim bičem shvatila potrebe svoga vremena. Molimo te da mi Kćeri Majke Franciske sve ljude smatramo braćom i sestrama i tako im pristupamo. Daj da svim dozvoljeni suvremenim sredstvima Tebi pripravljamo put do mladeži put u urede i tvornice u gradove i sela daj da svim ljudima pomognemo da Te upoznaju i uzljube i tako dođu u Tvoje Kraljevstvo. Gospodine ujedini nas u svojoj ljubavi, neka nas ona potiče da Te hvalimo sada i u vječnosti Amen. 

 

 

Molitva Drinskim mučenicama

 

Gospodine Bože,

ti si svoje službenice

Julu, Berhmanu, Krizinu,

Antojiju i Bernadetu

obdario milošću redovničkog zvanja

i snagu da svoju vjernost i ljubav prema tebi

Potvrde prolijevanjem krvi.

 

Udijeli i nama postojanost u vjeri

da se ni uz cijenu trpljenja

ne odijelimo od tebe.

 

Daj da sveta Crkva

uzdigne ove tvoje službenice

na čast oltara i da nam

njihov primjer i zagovor pomažu

u životnim borbama

i postizanju vječnog spasenja.

Po Kristu Gospodinu našemu.

Amen

 

 

Molitve koje su se razvile uz svetu Misu.

 

(Pošto je sveta Misa u prisutnjenje Isusove žrtve na križu i gozba na koju nas Isus poziva za svoj stol Riječi i Tijela uprisutnjenoga po pretvorbi Duha Svetoga. Proživljavajući taj čin u zahvalnosti i ljubavi dajemo mu hvalu i Slavu a naša se duša ispunja milinom i radošću Duha Svetoga.)

 

U Tvoje sveto Ime i na veću slavu Tvoju blagoslovljeno Trojstvo, pobožno ću prisustvovati ovoj božanskoj žrtvi i gozbi svete Mise. Udjeli milost da onako pobožno prisustvujem, kao da sam prisutna krvnoj žrtvi na križu, prikazujući Tebi dragocjenu žrtvu svoga spasa. Udjeli mi milost, da onako pobožno prisustvujem, kao da sam prisutna krvnoj žrtvi na brdu Kalvariji, i gozbi posljednje večere s dragom Gospom i učenicima.

Isuse moj, Tvoja je duša na polasku u muku bila na smrt žalosna, udjeli mi milost da mogu sve svoje nevolje s Tobom i za Tebe strpljivo, odano i srčano podnositi. Isuse moj, koji si molio ležeći na zemlji, te si od anđela primio okrepu, udjeli mi dar molitve, da mi u njoj uvijek budu anđeli u pomoći. Isuse moj koji si se u smrtnom strahu krvavim znojem znojio, udjeli mi pravo i savršeno pokajanje za sve moje grijehe. Isuse moj, koji si podnio Judin poljubac, pomozi mi da nikad ne izdam ni Tebe, ni sebe niti ikoga od svoji bližnji, da svojim klevetnicima nikad ne uskratim djela ljubavi, te da nikad ne budem svezana lancima grijeha. Isuse moj, koji si dopustio da Te vode svezana pred sudove kao zločinca, raskini veze moji strasti, oslobodi mi od lanaca grijeha, i ne predaj me u ruke neprijatelja mojih. Isuse moj, koga su kod Ane udarali u božansko lice, ne dopusti, da me ni zli neprijatelj niti ljudi ne zavedu na grijeh, nego daj da me Duh Sveti tako vodi, da vazda vršim presvetu volju Tvoju. Isuse moj, koga je Tvoj apostol Petar tri puta zatajio, očuvaj me od svakog zla društva, da me teški grijeh nikad ne odjeli od Tebe.

 

Isuse moj, koga su u kući Kajfinoj ruglom i pogrdama čitavu noć mučili i najokrutnijim načinom zlostavljali, prikazujem Ti svu hvalu, čast, poklon i slavu neba i zemlje i molim Te za milost, da Te kroz sve vijke mogu hvaliti i slaviti. Isuse moj, koji si milosrdnim pogledom Petra ganuo na suze pokajnice, molim Te, udjeli mi pravo pokajanje za moje grijehe i milosti, da Te više ne uvrijedim. Isuse moj, koji si dopustio da Te predaju Pilatu i krivo optuže, udjeli mi milost, da se klonim i branim od zavodnika, te da vjeru i krepost vazda odvažno ispovijedam. Isuse moj, koji si kod Heroda podnio tako okrutne pogrde i izrugivanje, oprosti mi moju taštinu i oholost, udjeli mi pravu poniznost i učini, da rado podnosim prezir svijeta, te da se svetoga evanđelja nikad ne stidim.

Isuse moj, koji si dopustio da Ti svuku odijelo, ukloni od mene odjeću grijeha, uresi me svečanim ruhom Svoje milosti ne dopusti, da ga ikada više isprljam. Primi oče nebeski, čistu žrtvu, koju Ti sa svećenikom prikazujem za svoje grijehe i nemar. Prikazujem Ti sve svoje misli, riječi i djela i čitavo srce svoje; daj da činim samo ono što je Tebi drago. Isuse moj, koga su trnjem okrunili i skrletnim plaštem zaogrnuli, trstikom udarali, kao kralju si se rugali, budi moj Gospodin, moj Kralj, moj Bog i sve moje. Uništi u meni svu oholost i udjeli mi pravu poniznost. Isuse moj, Ti kojega je nepravedni sudac proglasio nevinim, a ipak Te je predao neprijateljima Tvojim, očuvaj me od varanja samog sebe, od straha pred ljudima, od laži i nepravednosti i udjeli mi krepost djetinje priprostosti, iskrenosti i istinitosti u svemu. Isuse, Ti koga su ubojici zapostavili i koji ni kao muž boli nisi okrutne židove mogao potaknuti na smilovanje, daj mi srce puno sažaljenja i ljubavi prema Tebi i udjeli mi milost da Tebe nada sve ljubim.

 

Isuse moj, čiju su krv židovi i zazivali na sebe i djecu svoju, ne daj da Tvoja krv bude izgubljena za mene, ni za sve ljude, nego da nam svima bude na spasenje. Isuse moj, koji si se podvrgao nepravednoj smrtnoj osudi, budi mi kao moj sudac milostiv, očuvaj me od svakog preuzetnoga i nemiloga prosuđivanja i učini, da se ne plašim nikakva nepravedna ljudskog suda, Isuse moj, koji se na se uzeo teški križ, nosio ga do stratišta i pao pod njim na zemlju, daj da iz Tvoje ruke drage volje primam sve patnje ovoga života, i da ih strpljivo i postojano nosim do kraja i da više nikada ne padnem u grijeh. Isuse moj, koji si Simonu iz Cirene udijelio milost, da Ti pomogne križ nositi i koji si plačućim ženama rekao, neka plaču nad sobom i nad djecom svojom, molim Te milost i smilovanje za N. N., ne daj da Tvoja gorka muka i smrt bude za me i za njih izgubljena.

Isuse moj, koji si pod teškim bremenom križa velikom mukom uzlazio na brdo kalvariju, udjeli mi svoju milost, da nasljedujući Tebe hrabro podnosim sve patnje, borbe i žrtve ovoga života i da do konca sretno ustrajem na putu kreposti i savršenosti. Isuse, koji si se za me dao na križ pribiti, pribij me čvrsto na svoje svete zapovijed, probi moju put svetim strahom Svojim i ne daj, da se ikada od tebe odijelim.

Isuse moj, koji si htio biti podignut na križu, da sve k Sebi privučeš, podigni me iznad svih stvorova k Sebi i sjedini me zauvijek sa Sobom.

(Molitva kod svete pretvorbe) Gospodine Isuse Kriste, ti si Sin Boga živoga prisutan si ovdje tijelom i krvlju. Klanjam Ti se u najdubljoj poniznosti i strahopoštovanju. Ti si moje utočište, moja nado, ljubavi moja, Ti si moj Bog i sve moje. Tebi prikazujem svoje srce. Daj da me Tvoja ljubav potakne na pobožan i svet život.

(Kod podizanja kaleža) Isuse moj, daj da Tvoja krv iz Tvoji rana poteče na mene, na svetu Crkvu i na cijeli svijet za naše spasenje i očisti nas u njoj za život vječni. Zdravo dragocjena krvi moga Gospodina Isusa Krista, ti si tekla za moje spasenje i pomirenje. Operi množinu moji grijeha, očisti i ojačaj dušu moju za vječni život.

Preblažena i ne okaljana Djevice Marijo, molim Te ponizno, prikaži sada nebeskom Ocu predragocjenu Krv Tvoga božanskoga Sina za moju dušu, za duše u čistilištu, za potrebe svete katoličke Crkve, za obraćenje grešnika i za cijeli svijet. Isuse moj, koji si na križu molio za sve ljude i za Svoje krvnike, spomeni se u Svojoj ljubavi pokojnih duša u čistilištu N. N., oslobodi njih i sve druge po zaslugama ove božanske žrtve.

Isuse moj, koji si skrušenom grešniku uz Tvoju desnu obećao raj, daj da i ja i svi umirući na rastanku s ovim svijetom čujem riječi odabranja: „Danas ćeš sa Mnom biti u raju.“ Isuse moj, koji si na križu sve dovršio, što Ti je od Oca bilo naloženo, daj da se njemu s Tobom molim: Oče naš. Isuse moj, koji si za me i za sve ljude umro na križu, daj da s Tobom umrem sebi i svemu svijetu, te da samo Tebi živim. Isuse moj, koji si svojom smrti pobijedio pakao i utješio duše pravednika u predpaklu, očuvaj me od vječnog prokletstva i po Svojoj muci i smrti udjeli mi veliku milost, da bez čistilišta dođem k Tebi u nebo.

Isuse moj, po Tvojoj muci i smrti i po zagovoru žalosne Majke Marije i svih sveti molim Te za obraćenje svih grešnika na cijelom svijetu, čije grijehe zajedno sa svojima od srca oplakujem, da se Tvoja krv na nijednom čovjeku ne izgubi. Isuse moj, udjeli mi milost, da svojim nevinim i kreposnim životom i riječju potičem ljude na istinitost, pravednost i dobrotu. Isuse moj, učini da se moj duh odjeli od svih stvorova, i ljubeći samoću da živim jednino s Tobom i za Tebe, te da me ništa više od Tebe ne rastavi.

Isuse moj, vječna Ti hvala budi na velikoj milosti, što sam mogla biti prisutna kod svete Mise, te imati djela na zaslugama božanske žrtve; sačuvaj mi blago ovih milosti za vječni život. Blagoslovi moje tijelo i moju dušu, sav moj rad i odmor, moje susrete i sve što je naše, cijelu svetu Crkvu i čitav svijet, da Ti uzmognemo u sigurnosti i miru služiti. Isuse moj, sad ću tijelom ostaviti Tvoju kuću, duhom ću vazda ostati kod Tebe, za Tebe i s tobom ću raditi, trpjeti boriti se i žrtvovati, kako i to u svojoj providnosti od mene zahtijevaš. Samo mi budi na pomoći sa svojom milosti, da ustrajem do kraja i stignem u nebo, da zauvijek gledam tebe.

 Molitva poslije svete mise

Isuse moj, daj da ja i svi za koje sam prikazala ovu svetu Misu svoje vrijeme sveto provodimo i da stečemo što više milosti i zasluga, prikazujem Ti, nebeski Oče, sve svete mise, koje Ti se danas prikazuju, sve svete ispovijedi i pričesti, krunice i druge molitve, što se danas mole, sve postove i pokore, sve milostinje i dobra djela, što će ih danas i u buduće izvršiti svi svećenici, redovničke osobe, pobožni kršćani i bratovštine (pokreti i udruženja) a osobito oni, koji su se duhovnim načinom sjedinili sa mnom. Sada o moj Bože pošto je svećenik podijelio svoj blagoslov, molim Te blagoslovi sve prisutne, i sve one, za koje sam molila kod svete Mise. Izli sada blagoslov dragocjene krvi Isusa Krista sa svim njezinim zaslugama, sa svim nebrojnim milostima, na nas i na sve duše u čistilištu. Udjeli nam jakost i odvažnost za sva dobra djela, štitio nas kao svoju djecu i baštinike svoga kraljevstva i dovedi nas jednom k sebi, Ti koji si blaženstvo svih svetih.

 

 

Čeznuće

O sveta gozbo, na kojoj se Krist blaguje, salvi se spomen muke njegove, duša se napunja milostima i daje nam se zalog buduće slave! Dođi, o Gospodine Isuse, okrijepi moju dušu i izliječi je od svih njezinih grijeha i slaboća. Dođi i donesi sobom sve Svoje blagodati! Smilovao mi se svemogući Bog, otpustio mi grijehe moje i priveo me u život vječni. Oproštenje, odrješenje i otpuštenje grijeha mojih podao mi svemogući i milosrdni Gospodin. Amen.

 

 

 

2. Pričesna moliva

Isus – zaručnik duše moje

Prije svete pričesti

O Bože, beskrajna ljubavi, danas ćeš doći kao zaručnik u moje srce. O Isuse zaista si samo Ti zaručnik moje duše. Tebe jedinog je odabralo moje srce. O ljubavi, o sveto sjedinjenje! O Isuse, zaručniče moj! Kako, Bog se naziva zaručnikom duše moje? Da, i on je to u istinu! Ti, Isuse moj, koji si se sakrio pod koprenom hostije i u ovim se prilikama daješ svojima za hranu, što li sve ne smijem očekivati od ovakva sjedinjenja!

Ali Gospodine, kada beskrajna ljubav koju mi u ovom otajstvu iskazuješ, čini da zaboraviš, kako si Ti uzvišen i kako sam ja niska, zar ja time postajem manje nevrijedna, i manje bijedna? Zaista ne, ali je tim veća ljubav Tvoja. O Bože ljubavi, Ti si sama ljubav; stoga nećeš da stavljaš nikakvi granica svome sjedinjenju s nama. O ljubavi Boga moga, Ti prelaziš svaku mjeru! O Isuse, Tvoja je ljubav predivna…Što da Ti ja ponudim? Boli me što i ne mogu ni na koji način uzvratiti sve ono što za mene činiš, osobito u ovome nedokučivom sakramentu Tvoje ljubavi, koji u sebi obuhvaća sva čudesa Tvoja.

Ti me ljubiš beskrajnom, božanskom ljubavlju, a ja ne znam kako ću Ti na Tvoju ljubav vratiti ljubavlju…Tvoja tako pažljiva, tako velikodušna i tako nježna ljubav sili me, da Ti se približim… Stoga dolazim k Tebi, o Bože moj, koji hoćeš bit i moj zaručnik..

 

 

3.  Pričesna molitva.

Isus – moj život

Prije svete pričesti

Isuse, Bože moj. Od tebe mi je ovo što jesam, po Tebi jesam i Ti me također uzdržaješ, da mogu postojati; jer da Ti Gospodine samo za trenutak sustegneš ruku svoju, ne bi me više bilo. O Spasitelju moj, Ti hoćeš da svaki dan učiniš moju dušu prijestoljem svojim, svetohraništem svojim! Valja mi se pripraviti, da u svoje srce primim Boga, Gospodina, kome se anđeli klanjaju, onoga Boga, koji me je iz ljubavi stvorio i koji se udostojio svaki dan me napuniti svojim preobilnim, nevidljivim milostima. Vrlo mi je žao, Gospodine, što Ti ne mogu ponuditi srce prema srcu Tvome! Osjećam svoju krajnju nevrijednost; stid me je približiti se tvojoj svetosti s dušom bez ljubavi kao što je moja… Ali ne poći k tebi, značilo bi udaljiti se od moga života, od moje sreće, od jedine utjehe moje… A ne bi Ti se ni mogla svidjeti s time, kad bi zaostala od Tvoje svete gozbe; pošto znadem, kako Ti želiš da se sa mnom s jediniš…

O nedokučivo otajstvo Božje ljubavi: Isus Bog neba i zemlje, koji je sam u sebi neizmjerno sretan. Gospodar i pokretač svemira, hoće da uniđe u moje srce! On tako želi, i to zato jer me tako ljubi. Pošto me Ti, Gospodine, tako svesrdno ljubiš, Ti se želiš sa mnom sjediniti, hoću i ja da Tebe ljubim; Ti si najbolji prijatelj, što ga imam na zemlji. Oprosti, veliki Bože, što Te nazivam prijateljem; no Ti mi daješ pravo na to, pošto me ovako ljubiš, da, o Gospodine, Ti me previše ljubiš! Samo još nekoliko minuta, a Isus dolazi! Hoću da mu, životu mome, pohitim u susret.

O vi časovi, zašto ste tako kratki, zašto niste vječni Ti me ljubiš jedino zato da me ljubiš … Ti me ljubiš o nebeski zaručniče moj, što Te je navelo da se nastaniš u mojoj duši? O svemogući zaručniče duša, daj da oćutim učinke Tvoje ljubazne svemogućnosti, udjeli mi savršenu ljubav prema Tebi. Iz ljubavi prema Tebi biti ću zadovoljna s onim prilikama, u kojima me Tvoja Božanska providnost postavila, odano ću podnositi sve što mi je neugodno. Isuse s Tobom imam sve Da ne živim više ja, nego da Ti, Bože moj, u meni živiš. Spasitelju moj, Ti si rekao: „Tko jede mene, živjeti će radi mene.“ O Bože moj, kada ćeš biti proslavljen, kako to ti zaslužuješ, o koliko želim, da te, Gospodine, svi ljudi slave! O kad bi mogla sva srca pridobiti za tebe! O Bože, ljubavi i dobrote, baci pogled milosrđa svoga na ovaj svijet. Ostani vazda kod mene o moj dragi Spasitelju! Ti si moj život u vremenu i u vječnosti!

 

Poslije svete pričesti

O nebeski zaručniče moj, zašto nemam beskrajne ljubavi prema Tebi! Ti si ovdje u mom srcu, Tebe imam, Tebe posjedujem posvema… O Isuse, Bože moj, Ti, koga nada sve ljubim, Ti si u meni!... Ti si moje pravo dobro, jedina ljubavi moja! … O slasti svete gozbe!... Zašto ne poznajem Tebe!... O vi časovi, zašto ste tako kratki, zašto ne trajete vječno! O Isuse, klanjam Ti se iz dubine srca svoga! Ti si Bog neba i zemlje i Ti primaš kao zaručnicu moju dušu, koja je tako siromašna krepostima i zaslugama. Ovo činiš Bože moj, samo zato, jer si sama ljubav. Ti me ljubiš jedino zato da me ljubiš…

Ne gledaš na grijehe moje, niti na moje siromaštvo ni na moje ne znanje. Ti me ljubiš, o nebeski zaručniće moj, što Te je navelo, da se nastaniš u mojoj duši. Sada kad si k meni došao, vidi, kako sam uboga u grijehu. Baci na me pogled milosti i smilovanja! O sve mogući zaručniče duša, ne ostavi me prije, nego što si dao da oćutim učinke Tvoje sve mogućnosti.

Isuse, ti si moj ljubljeni zaručnik. S Tobom imam sve… O da mi je imati sva srca svetaca, da Te ljubim!

 

 

2. Poslije svete pričesti

            Moj Bog živi u mom srcu, a ja živim u Bogu svom! O Isuse, klanjam Ti se! Ti si moj Bog, moj Spasitelj, Ti si moje najviše dobro. Gubim se u svome ništavilu pored Tvojom veličinom. O Bože, koji me toliko ljubiš, Ti si došao u dušu moju, zar si zaboravio tko sam ja? Zar si zaboravio koliko sam protiv Tebe s griješila? O koliko me to boli! Koliko želim, da Te nisam nikad uvrijedila, najviše veličanstvo!

            O milosni Spasitelju, Ti si mi sve oprostio, ja to znam. Dokazuje mi to ljubav, kojom si došao u moje srce. Da, Gospodine, Ti si došao, da mi udijeliš novi, bolji život. O učini to! Daj ovu milost k svima onim drugima kojima si me već obdario

            Spasitelju moj, Ti si rekao: „Tko jede mene, živjet će radi mene.“ O Bože moj, kada ću ja tako sretna biti. O daj da po Tebi živim! Onda ćeš, o Bože moj, biti proslavljen, kako to Ti zaslužuješ. A koliko ima nesretnika, koji Te ne poznaju. A među onima, koji Te poznaju, koliko ih ima koji Te žaloste i vrijeđaju! O Bože ljubavi i dobrote, baci pogled milosrđa svoga na ovaj svijet… Spomeni se smilovanja svojih od davnine i svojom milošću gani naša srca. Obrati nas, da budemo vječiti spomenik Tvoje dobrote! Ne dopusti, o Bože, da ljudi na Te zaborave, nego budi naša ljubav, naša svijetlost i naša snaga, da mi svi živimo s Tobom i za Tebe!

Premda sam tako nevrijedna, ipak si danas opet došao k meni… Ja posjedujem Tebe, svoj život, Boga svoga, koga ljubim. Ti mene također ljubiš, ja to znam i osjećam… Ah, što da učinim, da Ti tolika dobročinstva naplatim? Ostani vazda kod mene, o moj slatki i ljubazni Spasitelj! Ti si moj život u vremenu i u vječnosti.

 

Molitva poslije svete Mise.

Daj Oče da ja i svi, za koje sam prikazala ovu svetu Misu, svoje vrijeme sveto provedemo i da stečemo što više milosti i zasluga, prikazujem Ti nebeski Oče, sve svete Mise, koje Ti se danas prikazuju, sve svete ispovijedi i pričesti, krunice i druge molitve, što se danas mole, sve postove i pokore, sve milostinje i dobra djela, što će ih danas i u buduće izvršiti svi svećenici, redovničke osobe, pobožni kršćani, bratovštine i duhovni pokreti, a osobito oni koji su se na duhovni način sjedinili sa mnom.

Sada moj Bože, pošto je svećenik podijelio sveti blagoslov, molim Te blagoslovi sve prisutne, i sve one za koje sam molila kod svete Mise.

 

 

Duhovna pričest:

 (Kad ne možemo na svetu Misu) Dragi Isuse, ljubim Te nada sve; iz ljubavi prema Tebi kajem se za sve svoje grijehe i obečajem da neću više griješiti.

 

 

Molitva u četvrtak

Gospodine mili, Isuse blagi,

Ovaj danak i spomen dragi

Kadno Ti dođe u kasnoj noći

K Maslinskom brdu, tihoj samoći,

Muke Ti srce tištile toli,

Pred Tobom smrt s tisuću boli.

„Kalež mi ovaj oduzmi, Oče,

Uzmi ga, uzmi – al ne da moja,

Već neka volja vrši se Tvoja!“

I vruče moleć i dalje Boga,

Da Te od straha izbavi toga,

 Anđeo jedan snagu Ti dade,

Da trpiš muku, da trpiš jade.

Na Te se spusti bojazan mnoga

A Ti sve više moljaše Boga.

 I dok u takvim mukama si bio,

Krvav Ti znoj na zemlju se lio.

Bio si strven od muka sviju;

Tad nađe svoje gdje sanak sniju.

Učenik svaki vjeran je bio,

Al s Tobom nije ni jedan bdijo.

Dade im ukor blagi i sveti:

„ Bdite sa mnom, pogibelj prijeti.

Opasnost tu je, molite smjerno,

Bdijte i stojte uza me vjerno!“

Gospode blagi, Isuse mili,

Tvojom me svetom krvlju zakrili,

Što je rad mene kapala doli,

Pa me sačuvaj patnja i boli.

Al ako hoćeš da trpjet mi je,

Neka volja moja s Tvojom se slije,

Da me strah grozni nikad ne svlada,

Da se sačuvam od teškoga pada.

Vjerujuč u Te, svemoćnog Boga,

ljubi ću Tebe do groba svoga. Amen.

 

Molitva za petak

Mrak je nastao, kada su Isusa na križ pribili. Oko devete ure povika Isus: „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“ I nagnuvši glavu predao je duh svoj. Božanski Spasitelju Isuse Kriste, koji si za spas roda ljudskoga u najdubljem poniženju na drvu svetoga križa umro, tebi se klanjam kao svome Gospodinu i Bogu, i zahvaljujem ti na velikoj ljubavi, kojom si svoj život na križu žrtvovao i svoju dragocjenu krv za oproštenje grijeha za nas ljude prolio, iz ljubavi prema tebi klonit ćemo se grijeha, uzet ćemo križ na se i slijediti tebe, da tvoja muka i smrt ne bude za nas izgubljena, nego da nas učini dostojnim tvoga nebeskog kraljevstva. Operi krvlju svojom grješnike cijelog svijeta koji su sada na umoru, te će još danas umrijeti. Amen.

 

 

Molitva kod stola

Gospodine Bože, Oče nebeski, blagoslovi nas, i sve ljude, naše dobročinitelje, prijatelje i neprijatelje, sve stvorove i ove darove tvoje, koje ćemo po darežljivosti tvojoj uzeti, po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Slava ocu…

 

Zahvala kod stola

Gospodine Bože, Oče nebeski, zahvaljujemo ti, što si nas nevrijedne na hranio, i očinski nam dao udjela na svojim darovima i što nikad ne prestaješ davati nam dobročinstva svoja. Hvala i čast neka ti bude, Bože i Oče na nebu, mir ljudima na zemlji, našim dobročiniteljima udjeli milost svoju, a svim pokojnima vječni mir. Poslije ovoga prolaznog života daj nam svima vječnu radost i sreću. Amen. Slava Ocu…

 

Molitva za svaki sat

Bože moj tebi prikazujem sve svoje misli, riječi i djela na veću slavu tvoju sjedinjeni s gorkom mukom Gospodina našega Isusa Krista.

Bože udjeli nam svetu i blaženu uru za život i smrt, po Kristu Gospodina našemu. Amen

Hvaljen i slavljen neka bude presveti Oltarski sakramenat, sada i na sve vjekove. Amen.

Marijo srcem i ustima želim da te poštujem svaki čas. Amen.

Gospodine udijeli svim vjernim mrtvim pokoj vječni....

 

 

Molitva prije duhovnog čitanja

Dođi Duše Sveti, napuni srca vjernika i užezi u njima oganj ljubavi svoje. Ti si priveo narode sviju jezika k jedinstvu svete vjere. Svemogući Bože i Gospodine naš, daj da Duh Sveti među nama prebiva, te nas rasvijetli svjetlom istine i u svakom nas dobru krijepi. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

Poslije čitanja

Predobri Bože ponizno ti hvalu uzdajemo na duhovnoj pouci i uputi i molimo te da nam bude na spasenje i vječno blaženstvo.

 

Večernja molitva

Isuse pred tobom padam ničice. Marijo Majko Božja, tebe štujemo, hvalimo i slavimo sa svim anđelima i svecima i sa svim dobrim ljudima. Predobri Oče, svemogući Bože, zahvaljujem ti i skrušenim srcem dolazim k tebi na svršetku ovoga dana i zahvaljujem ti za sve milosti i dobročinstva, koja si udijelio nama i svim ljudima, a osobito onima za koje smo se molile. Molimo te da nam oprostiš sve naše grijehe, pogreške i nesavršenosti, kojima smo te danas uvrijedile. Daj da ih spoznamo, da se pravo pokajemo i čvrsto odlučimo, da nećemo više griješiti.

 

 Molitva prije ispita savjesti na dan duhovne obnove.

 

Duše Sveti, vječni izvore svake svjetlosti, rasvijetli mi razum, da dobro ispitam kako živim, užezi u meni oganj svoje ljubavi, da se iz sveg srca pokajem, udjeli mi snagu, da se zaista popravim.

 

 

Ispit savjesti…

 

Što sam danas sagriješila: Protiv Boga? Protiv bližnjega, (protiv svojih zavjeta) i protiv dužnosti svoje službe? O dobrostivi, milosrdni Bože, smiluj nam se i oprosti sve naše grijehe, pogreške i nesavršenosti naše. Kajemo se iz čiste ljubavi prema tebi, što smo uvrijedile tebe, najveće dobro, i ozbiljno odlučujemo, da ćemo se popraviti. Od sada ravnaj ti sve naše misli, riječi i djela prema svojoj svetoj volji i na svoju veću slavu, da preostali naš život bude sličan životu tvome. Mi se posebno predajemo tebi, učini s nama što je tebi drago. Isuse, tebi živimo, Isuse, tebi umiremo, Isuse, tvoje smo žive ili mrtve. Amen

Bože, nebeski Oče, u ovoj noći budi ti zaštita i odbrana naša. Daj da se blagim mirom okrijepi tijelo naše, da se sutra probudimo s novim silama na službu tvoju. Odvrati od nas sve pogibelji, da se nikakva nepogoda ne približi našem obitavalištu, da nam nikakav strah ne prekine počinka. No ako bi današnji dan bio zadnji našega života, ako možda sada zadnji put pred tobom izlijevam svoju večernju molitvu, - o Bože moj, tada mi se smiluj, smiluj nam se!

 

Udjeli, Bože moj, svoj sveti blagoslov također svim našim dobročiniteljima i sestrama, našim roditeljima, rođacima, znancima, prijateljima i neprijateljima i svim stvorovima. Blagoslovi i štiti duhovne i svjetovne oblasti i svu zemlju; pomozi siromasima, zatvorenicima, patnicima i putnicima, bolesnima i umirućima. Spasi neiskusne i nevine duše iz pogibelji grijeha, zapriječi svaki nered, povedi grešnike s puta tmine na stazu pokore da kod tebe nađu milost. Preblažena Djevice Marijo, sveti anđeli čuvari, svi anđeli i sveci, molite za nas i za sve ljude, da svemogući Bog nad nama bdije ovu noć i kroz sav život naš. Bože milosrđa, budi milostiv također svim pokojnima i dovedi sve a osobito one, za koje smo dužne moliti, u vječni pokoj i rajsko veselje.

 

Presveto Trojstvo, Bog Otac, Sin i Duh Sveti, mir i blagoslov gospodina našega Isusa Krista, snaga njegove gorke muke i smrti, neokaljano začeće preslavne Djevice Marije, blagoslov svih sveti, zaštita svih anđela neka nas čuva od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja sada i na času smrti naše. Amen. Isuse, Marijo i Josipe, pomozite mi u posljednjoj borbi. Isuse, Marijo i Josipe, dajte da u miru s vama usnem i počine. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj.

 

 

 

Molitva prije ispitivanja savjesti na dan obnove duha

Duše Sveti vječni izvore svake svetosti, rasvijetli mi razum, da dobro ispitam kako živim i da pravo spoznam bijegu grijeha svojih, užezi u meni oganj ljubavi svoje, da se iz sveg srca pokajem, da se bojim grijeha više nego ikakva zla na svijetu, više nego i same smrti. Udjeli mi snage, da se zaista popravim.

 

Ispitivanje savjesti na dan obnove duha

Jesam li u jutro odmah podigla srce Boga i ustala bez oklijevanja? Kako sam se molila? Jesam li poslušala dobra nadahnuća? Nisam li isprazno i bez počitanja izgovarala presveto ime Isusovo? Jesam li odmah odbijala isprazne, samo sebeljubne i nečiste misli. Nisam li drugima dosađivala svojim nepromišljenim, neumjesnim govorom i vladanjem, govorila ne istinu, govorom povećavala, lažju naškodila? Nisam li bez potrebe govorila o pogreškama drugi; nisam li koga u srcu i javno osudila? Nisam li druge uznemirila svojim prepričavanjem i ljubav im i pouzdanje prema drugima umanjila ili posve uništila?

 Nisam li se možda i teško o ljubav ogriješili, nisam li koga osornim riječima ožalostila; jesam li bila uslužna i popustljiva? Nisam li bila ne strpljiva, ne raspoložena i hirovita? Jesam li vjerno vršila dužnost svoga zvanja. Nisam li radi ljudskog straha što zla učinila ili dobro propustila učiniti? Jesam li se čvrsto u Boga uzdala i onda kad mi poslovi nisu uspijevali? Upotrebljavam li duševne i tjelesne sile na veću slavu Božju.

Nisam li radi svoji neurednosti ljutila one s kojima živim. Jesam li tokom dana podigla srce Bogu i posvetila svoj posao dobrom nakanom. Jesam li se zadnji put iskreno ispovjedila, obavila pokoru i svoj život popravila? Koja je moja glavna pogreška?

(Ovdje su još 10 Božji zapovijedi i 7 glavni grijeha)

 

Pokajanje i odluka

Bože moj, za sve svoje grijehe kajem se od svega srca, ne samo za to, što sam njima tebe povrijedila Gospodina i Boga svoga, Spasitelja i Otkupitelja, najvećega dobročinitelja svoga, najveće i najmilije dobro, koje sada nada sve ljubim, skrušeno priznajem sve grijehe svoje pred svetim licem tvojim, mrzim na sve grijehe i čvrsto odlučujem da neću više uvrijediti tebe,dobroga Oca svoga i da ću se pomno kloniti svake bližnje prilike grijeha. Ojačaj me u slabosti da svladam sve napasti. Bože, Oče moj, tvome se milosrđu posve predajem. Amen.

 

Duhovna oporuka

 

Svemogući, vječni Bože, ako je voje veličanstvo odredilo da noćas umrem, neka se u tome i u svemu vrši tvoja presveta volja, neka bude ono što se tebi sviđa. Bože moj, vjerujem u te, ufam se u te, tebe ljubim nada sve dovijeka. Iz savršene ljubavi prema tebi kajem se za sve svoje grijehe, preporučam se u tvoju Božansku Providnost, dobrotu i ljubav. Isuse moj, tebi živi, tebi umirem, tvoja sam živa i mrtva, učini me, bijednu grešnicu, blaženom u vječnosti. Ovo je moja posljednja volja i oporuka, koju stavljam u otvoreno ranjeno srce Isusovo i koja glasi ovako:

  1. Svoju neumrlu dušu ostavljam beskrajnom Veličanstvu,

  2. svoje raspadljivo tijelo presvetom Čovještvu Kristovu,

  3. tri moći duše svoje nerazdjeljivom presvetom Trojstvu,

  4. pet osjetila tijela svoga stavljam u slavne Kristove rane,

  5. sve, što sam dobro učinila i što sam sagriješila u bezdan milosrđa Otkupitelja svoga,

  6. svoje mile obitelj, prijatelje, dobročinitelje, neprijatelje i svu rodbinu u ljubavlju goruće Srce Isusa Krista, u svemoguću zaštitu svog Spasitelja.

  7. Napokon želim, o najsavršeniji Bože, da na veću tvoju slavu i kao dokaz svoje ljubavi prema tebi svoj život po tvojoj svetoj volji sveto dovršim, te da tvoju slavu vječno uživam. Ovo je moja oporuka i moja zadnja volja, koju ovim potkrepljujem i zapečaćujem preslavnim imenom presvetoga Trojstva, Oca, Sina, i Duha Svetoga. Isuse, Marijo, Josipe, Joakime i Ano, vama darivam svoje srce, dušu, tijelo i život svoj. O nebeski Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj. Bože moj ja spavam, ali moje srce bdije, hvalim te i ljubim sa svim svetim anđelima i ljudima na nebu i na zemlji. Prikazujem ti sve svete Mise, koje se u ovo vrijeme gdje gdjegod prikazuju.

Klanjam ti se nebrojno puta u svim pretvorenim Hostijama cijeloga svijeta; molim blagoslov svih Misa, koje se prikazuju za vrijeme moga počinka; molim te da me očuvaš ove noći svakog grijeha, od nagle smrti od zli sanja i svake nesreće. Pozdravljam i poštivam Majku Božju u svim njezinim crkvama; poštivam sve druge svece, osobito moje zaštitnike i one, koji su umrli istog dana, kada ću ja jednom umrijeti. Združujem se također sa svim pobožnim vjernicima, koji ove noći bogoljubno počivaju ili će se dići da Boga hvale i slave! Preporučujem ti dragi Bože sve vjernike, koji će ove noći umrijeti; udjeli im po milosrđu svome blaženu smrt, siromašnim dušama u čistilištu vječni pokoj. Amen

 

Pobožnost na čast Duhu Svetom.

 

Dođi Duše Tješitelju,

Dođi s dara tvoji sedam,

Čisti duša prijatelju,

S pouzdanjem na te gledam.

Dođi duši ti udjeli

Okrepu i milost svoju.

Da ti služi život cijeli.

I milosti zrakom svoje,

Ti ljubavi duše vruće,

O užezi srce moje,

Tješi duše vapijuće.

Da od grijeha da sam čista:

U tvom hramu, duši mojoj,

Nek vijek tvoja slika blista.              

 

 

 

 

Pobožnost presvetom srcu Isusovu

Psalmi presvetom Srcu Isusovu.

Pripravna molitva.

 

Ljubljeno srce Isusovo, tebi se želim pokloniti u najvećoj pobožnosti i strahopočitanju srca svoga; Prosvijetli i rasplamti mi dušu za tvoju božansku hvalu koju tvome vijekovitom veličanstvu ponizno prikazujem u zajednici sa čitavom vojujućom i pobjedonosnom Crkvom. Očuvaj mi pamet od svake rastresenosti i mlakosti, neka mi molitva bude dostojna, da se poput mirisava tamjana digne pred prijestolje tvoga milosrđa i da se svidi tvojoj vječnoj dobroti. Amen.

 

Gospodine otvori usne moje; I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Bože u pomoć mi priteci. Gospodine, pohiti da mi pomogneš. Slava Ocu…

 

Prvi psalam.

 

O Kralju vječne slave, užezi mi srce žarkom ljubavlju prema tebi i očisti ga od svih zemaljski

nadahnuća, da budem dostojna naviještati tvoju hvalu s pouzdanjem, da ćeš mi uslišati molbe. Gdje ima narod tako velik i uzvišen, koji bi se mogao dičiti, da u njegovoj sredini stanuje živi, svemogući Bog, u koga je srce tako puno ljubavi, da se želi nastaniti u srcima vjernika.Blagoslivljamo te i na vijeke se klanjamo tebi, Odsjeve vječnoga svijetla, sjajno sunce, bistro ogledalo svoga vječnog Oca, koji je tvoje Srce za na stvorio. Zahvaljujemo ti, hvalimo, slavimo, štujemo te i klanjamo ti se, Bogu svome, jer si svojim boravkom u svetohraništima naših crkava pretvorio zemlju u raj. Tvoje Srce, puno Božanske ljubavi, čeka dan i noć, da prima želje, molbe i uzdisaje ljudi, za koje si ga dao otvoriti, i da uslišava njihove molitve. Ljubav je srca tvoga kao smrt jaka i ti se u svojoj ljubavi ne možeš oprijeti našim poniznim molbama i skrušenim molitvama.Božansko Srce, ti moćno privlačiš k sebi naša srca, stvaraš od nas čiste bogoljubne duše, uvodiš nas u ljubav Srca svoga, te onim, koji te ljube, otvaraš raj u njihovim srcima. Na tebe dakle hoću da mislim od ranog jutra do kasne noći; neka mi dan za danom prolazi u dubokom klanjanju i svako djelo moje neka se u tvome Srcu započne i završi. Tebe resi ljepota, slava i milina - kako da te ne ljubim iznad svega, kako da ne budem jedino tvoja? Ti ranjavaš srce nebeskom slasti; tvoja je riječ dvostruku mač, koji potiče grešnike na pokoru, a pravednike napunja srećom. Jaganjče Božji, koji si se dao usmrtiti za naše spasenje, tebi neka bude vječni poklon, dika i zahvala na nebu i na zemlji. Slava Ocu…

 

Drugi psalam.

 

Hvalite, nebesa, Gospodina i vi zvijezde nebeske naviještajte njegovo sveto ime; jer je ljubav Srca

njegova kod nas podigla prijestolje svoje.Hvalite Gospodina vi, stanovnici neba, svi anđeli i sveci nebeski, radi njegove ljubavi prema nama ljudima, među kojima je njegovo Srce u presvetom Oltarskom sakramentu odabralo stan svoj. Hvalite Gospodina, stanovnici zemlje, jer vas je njegovo Srce vječnom ljubavlju ljubilo i najnježnijom vezom ljubavi k sebi priteže vaša srca. Njegov glas prodire u vaša srca; blažen, koji taj njegov glas čuje i u ljubavi ga slijedi. Božansko Srce, zovni me i daj da za tobom idem, kuda god ti hoćeš; iako je put naporan i tegoban, - ja ću za tobom poći. Tvoja nas je božanska ljubav odabrala; tvoje pod prilikama kruha sakriveno Srce stanuje kod nas kao zalog tvoje ljubavi, čekajući tko bi se s njim zaručiti htio. O slatko, božansko Srce Isusovo, uzmi me za svoju zaručnicu i udjeli mi kao zaručnik dar: vjeru, ufanje, ljubav i ustrajnost. Blagoslovljeno budi Srce Isusovo, ti bisere vječnoga Oca i hrano putnika zemaljski. Blažena duša koja ti se posve predaje i kod koje se u svetoj pričesti nastaniš; šator u koji te prima, pretvaraš ti u stan nebeskoga Oca svoga.

Sveta vatro, božanske ljubavi, rasplamti naša srca, da budu proniknuta dubokom ljubavi prema tebi, te da neprestano pjevamo hvalu tvoju. Slava Ocu…

 

 

Treći psalam.

 

Dođite djeco smrtnika i pjevajte hvalu božanskom srcu Isusovu! Sjediniti svoj hvalospjev sa pjesmama svetaca nebeski; mi svi, na nebu i na zemlji, poškropljeni smo krvlju božanskog srca. Pjevajte hvalu božanskom Srcu, koje je postalo bratom našim, uzelo na se bijedu našu, da nas od bijede izbavi, te nam svoje vječno božanstvo iz ljubavi darovalo. Dođite svi maleni ovo je srce za vas postalo maleno; dođite vi veliki, da postanete maleni, jer ono podiže malene, da budu veliki u kraljevstvu njegovu. Dođite grešnici ne klonite duhom, pokorom i kajanjem pjevajte, hvalu božanskom Srcu; za vas se je ono dao otvoriti kopljem. Dođite, pravedni, k suncu pravednosti; zrake ovog Srca ljubav su i svetost, te užižu srca vaša nebeskim žarom i vječnom srećom. Dođite, mladenci, ovom presvetom Srcu; ovdje naučite pravu mudrost, i znanost, da razumijete vječna dobra, ovdje je izvor prave ljubavi. Dođite, djevice, k srcu Jaganjca; dođite božanskom Zaručniku, koji želi da se u vječnoj ljubavi s vama sjedini. Dođite očevi i majke, sa svojom djecom i svojima k ovom božanskom Srcu i očitujte mu sve svoje brige i skrbi; ono će vas ljubazno i brižno primiti, jer mnogo stanova ima u kući njegova Oca. Dođite, žalosni i nevoljni, križevima i potrebama opterećeni, te položite sve svoje križeve i potrebe, žalost i tugu u rane ovog presvetog Srca i naći ćete utjehe i pomoć u izobilju. Dođite koji čeznete za radošću i užitkom, jer ovdje u ovom Srcu nema kraju rajskom blaženstvu i pravoj radosti. Dođite svi koji ste opterećeni trudom i radom i ovo će vas božansko Srce okrijepiti i ojačati. Slava Ocu…

 

Četvrti psalama.

 

Slavio te jezik moj, Srce milosrdnoga samaritance, koji si vino i ulje krvi svoje izlio na rane duše moje, da je zauvijek izliječiš o da se nikad više ne udalji od božanske ljubavi tvoje. Božansko Srce Isusovo, vijekovita ti zahvala budi, što si me svojom dragocjenom krvi tako ojačao, te mogu odano i strpljivo da podnesem sve protivštine, patnje i križeve. Blagoslivljam te, drago Srce Isusovo, u zajednici sa svetom Crkvom, tvojom svetom zaručnicom, što si me uljem prave vjere prosvijetlilo, te mogu u njoj živjeti i raditi; obećajem ti, da će moje srce od sada gorjeti kao žižak molitve pred božanskim Srcem tvojim. U zajednici sa svim skrušenim grešnicima hvalim te, o Srce božanske mudrosti i molim te: udijeli mom srcu pravu spoznaju mojih grijeha i dar mudrosti, da vršim samo ono, što ima vrijednost u očima tvojim. O ljubavi goruće Srce Isusovo, primi bijedno srce moje kao žrtvu, koja želi samo tebi da služi, i da se brine za što veću slavu tvoju. Tebi kliču svi anđeli, o Srce božanskog posrednika, koji, kao naknadu za gubitak nebeski duhova, na zemlji, u dolini suza traži klanjaoce, da te s njima u sreći i blaženstvu hvale i slave. Tebi kliču svi anđeli, o Srce božanskog posrednika, koji, koji kao naknadu za gubitak nebeski duhova, na zemlji, u dolini suza traži klanjaoce, da te s njime u sreći blaženstva hvale i slave. Božansko Srce Isusovo, smiluj mi se i udostoj se primiti me u broj svoji najpredanijih klanjaoca i štovatelja. Puna neograničenog pouzdanja dolazim stoga k tebi, božansko Srce moga Spasitelja, jer si umrlo za me na križu. Zar da drugdje tražim pomoć nego kod tebe? – Ti, moj kralju i Gospodine moj, možeš mi sve udijeliti. O božansko Srce, u tvoju ranu stavljam svoju potrebu, i to Srce, puno ljubavi, milosrđa i blagosti, bit će kod Oca odvjetnik moj. Slava Ocu…

 

Peti psalam.

 

Hvalite i slavite poklona dostojno srce Isusovo u zboru sa svim bijednim putnicima zemaljskim koji u njemu traže utjehu i pomoć, te nalaze okrijepe i lijeka. Milosrđe - o dragi Isuse, to je natpis tvoga ljubaznoga Srca; jer ovo milosrđe svoga presvetoga Srca privuklo te je s neba na zemlju. Ganut božanskim milosrđem, primaš sve grešnike i dovikuješ im: Dođite k meni, moje je Srce pripravno da vas primi. Evo nas k tebi, jer gdje bi smo mogli naći pokoja, ako ne kod tebe, božansko Srce. Rasvijetli nas svjetlom milosrđa svoga i ogrij nas zrakom ljubavi svoje. Pogledaj nas u dobroti i blagosti, koji k tebi dolazimo i skrušenim te srcem molimo, da nam oprostiš grijehe. Božansko Srce Isusovo, ne zabaci nas, koji k tebi vapimo i usliši nas u našim potrebama. Srce je tvoje za svakoga otvoreno, pa bila mu krivnja ma kako velika; svakoj grešnoj duši milo dovikuješ: sinko (kćeri), daj mi srce svoje. Kada će i meni kucnuti onaj sretni čas, da slijedim poziv tvoj i darujem ti čitavo srce svoje? Božansko srce, smiluj mi se i daj da uzdasi moji stignu u ovo svetište i pretvori me u njegovu osobu. Slava Ocu…

 

Šesti psalam.

 

Dragi Isuse, kolika je sakrivena milina, što udjeljuješ duši, koja je u ljubavi duhom i srcem stupila u svetište Srca tvoga. Ovdje ona nalazi sve blago nebesko i gleda čudesa nebeske dobrote tvoje, za koje ništa ne zna ono srce, koje je puno zemaljski želja. Obuzeto miljem tvoga božanskoga Srca izdiže se ono k nebu i traži samo tvoju čast i kako da tebi omili. Učini da mi, sluge i službenice tvoje, okusimo ovu milinu, ovu rajsku slast, te prekini veze, koje nas drže iz ono, što je zemaljsko. Ti oslobađaš srca naša od svakog jada i žalosti; jer gdje si se ti nastanio, tu vlada samo mir i rajsko blaženstvo. Zadadne li pak mudrost tvoja rana, izliječit će se, kad se utečemo tvome božanskom Srcu. U vrtu tvoga presvetog Srca daj da se odmorimo od svih dnevnih napora i poteškoća. Dođite svi, kojima treba okrepe i utjehe i okrijepite se u sjeni ovog Srca, puna topline i radosti. Ljiljanov miomiris ovoga srca čisti naše duše od svakoga grijeha i od svake opake sklonosti. Slatko Srce, kako je divna, nježna i duboka ljubav tvoga presvetog Srca. Slava Ocu…

 

 

Sedmi psalam.

 

Ko je tebi ravan, Gospodine, Bože naš! Tvoje presveto Srce je kao knjiga ispisana iznutra i izvana, iznutra puna najslađeg mira, izvana puna preobolnih patnja. Vidite, ljudi, kuda je Svemoguća dovela ljubav Srca njegova. Položila ga je u Betlehemske jaslice. Ona ga je iz ljubavi prema nama dovela do skrajnog siromaštva i poniznosti; ona ga je sklonila da trideset tri godine bude podložan ljudima, da nam u tome bude primjerom. Njegovo ljubezno srce ispilo je kalež trpljenja sve do dna, da nas otkupi i dadne nam vječno blaženstvo. Umirući na križu predalo nas je tvoje od ljubavi zabrinuto Srce svojoj ljubljenoj Majci kao djecu. Kakvu nam ti Majku darova! Ljubav tvog Srca išla je tako daleko, da si ga dao kopljem probosti, te si zadnju kap krvi svoje dao za nas. Daj da uđemo u tvoj Srce, da nam ono bude vječitim stanom, te okusimo vječnu stanom, te okusimo vječnu slast tvoje ljubavi. Što god imamo, žrtvujemo drage volje za ovu ljubav; jer ovo blago vrijedi više, nego sve zvijezde čitava svemira. Tvoja ljubav, o Isuse, djeluje u svetoj tišini; tu joj je prijestolje i krijepki poziv njezin nadjačava sve radosti svjetske. Blažen onaj, koji od ranog jutra k ovom božanskom Srcu bdije; njegova će ga ljubav predusresti i provesti će ga sigurno kroz ovaj život. Smekšaj tvrdo moje srce, te mi izliječi sljepoću, da budem dostojna gledati nebesku tvoju milinu. Slava Ocu…

 

Osmi psalam.

 

O božansko Srce, govori srcu mome, ne prezri siromašnog djeteta svoga,jer je željno ljubavi tvoje.

Da, govori srcu mome jer tvoje riječi daju mi jakost, da se mognem hrabro oduprijeti olujama ovoga života. Gospodine, uz tebe ćemo prionuti, i tada ne znamo za ikakve patnje, jer tvoja ljubav najgorču gorčinu pretvara u blagu utjehu. Daj da pijemo iz neiscrpljivog vrela milosti Srca tvoga i učini, da nam bude odvratno sve, što je zemaljsko i vremenito. Preslatko srce, tebe ćemo vijekom slaviti i zahvalno tvoju hvalu naviještati, jer nam je tvoja ljubav opet raj otvorila. Ti si ljubljeni Sin, koji se Ocu svome dopada od vijeka do vijeka. Isuse, uvedi me u središte pravog mira, u tvoje presveto Srce,da se tu naučim, kako bi tvome nebeskom Ocu što više omiljela. Udjeli mi mir tvoga presvetoga Srca, koje u borbi sa svijetom i sa svim paklenim silama ipak vazda ostaje spokojan. Daj da uđem u tebe te naučim, kako ću biti blaga i ponizna srca. Presveto Srce Isusovo, pretvori moje srce u miroljubivo, ponizno srce, da u njemu uzmogneš stanovati sa tvojim nebeski Ocem i s Duhom Svetim na sve vijeke. Slava Ocu…

 

Deveti psalam.

 

O božansko i moćno Srce Isusovo, smiluj nam se i oslobodi nas od svake zlovolje i zabune. Daj da ti se vazda približim s pravom poniznosti i ljubavi i da te primam vrućim čeznućem. Da, ujedinjuj se s nama u svetoj pričesti sve tješnje i usrdnije i ne dopusti nikada, da te ne dostojno primamo. Budi nam uvijek milostiv Spasitelj i ne uskrati nam nikada svojih milosti, e da te uzmognemo vjerno nasljedovati. Ako si ti, preslatko Srce, s nama – ko može da bude protiv nas? Budi ti, preslatko srce, luka za lađu našega života, u kojoj smo sigurni od zasjeda neprijateljski. O premilosrdno Srce, dođi k nama, udjeli nam svoje milost i utješi nas u našoj potrebi. Kod tebe nalazimo pomoć i utjehu u svim nevoljama; jer si ti Srce sve moćnoga i milosrdnog Boga. Tebi preporučujem i predajem sve svoje potrebe, svoj tijelo i svoju dušu, čitav život i čas smrti moje. Kuda bi se inače obratili nego tebi, božansko Srce, da nam pomogneš u patnjama, te udijeliš zdravlje tijela i duše. Ne odbaci me stoga od sebe, primi me, daj da ti vjerno služim i da budem na vijeke tvoja Amen. Slava Ocu…

 

Zaključna molitva.

 

Dragi Isuse, ti sveto čeznuće srca moga, neka ti se svidi moja ponizna molitva i milostivo mi udjeli dar svoje ljubavi, da me ona uvede u blagoslovljeno Srce tvoje, te u njemu tebe, svoga Spasitelja, istinski upoznam, tvome se velikom milosrđu zahvaljujem, tvoj sveti primjer nasljedujem i od dana na dan sve više rastem u tvojoj svetoj i slatkoj ljubavi, koja je jedina utjeha i radost u nevoljama ovoga života, sve dok se tvome božanskom milosrđu ne svidi, da razriješi veze smrtnog tijela i uvede me u kraljevstvo slave svoje, da te s Ocem i s Duhom Svetim ljubim i slavim na sve vijeke. Amen.

 

 

 

Pet psalama na čast svetoga Imena Marijina.

 

(Ovi se psalmi mogu moliti ne samo na dan svake svetkovine blažene Djevice Marije, nego kao i devetnice u posebnim potrebama.)

 

O kršćanine, kliče sveti Bernard, - na morskim valovima ovoga svijeta oluja i vihor vazda te bacaju tamo amo; ne odvraćaj zato očiju svojih od sjajne zvijezde Marije. Snađu li te napasti, prijeti li ti propast od razni pogibelji, digni pogled svoj prema toj zvijezdi, zazivaj Mariju. Hoće li da te progutat ponor žalosti i očaja, sjeti se milosrđa i ljubavi Marijine, u svakoj pogibelji, strahu, dvojbi i duševnoj smetenosti pomisli na Mariju i zazovi je u pomoć. Neka ti ovo drago Ime bude svagda na usnama, vazda u srcu!

Marija je ime naše predobre Majke, naše ljubazne posrednice, djeliteljice svih milosti, kraljice svemira, Majke Boga našega; ovo ime u otajstvenom smislu znači isto što i zvijezda mora i prosvjetiteljica svijeta, što mu služi na osobitu slavu i diku, a treba da nam bude na jeziku i u srcu tijekom svega života, a osobito na času smrti naše.

Među pobožnostima na čast dragog Imena naše Majke i Kraljice Marije ovi su psalmi jedan od najstarijih. Već u 12. stoljeću bili su poznati u Italiji, u Francuskoj i drugim zemljama, a mnogo više raširila se ova pobožnost, nakon što je Papa Inocencije XI. Godine 1684. ustanovio za čitav katolički svijet svetkovinu Imena Marijina.

 

 

Molitva.

 

Udjeli nam svemogući Bože, da Tvoji vjernici, koji se u imenu i u zaštitu preblažene Djevice Marije raduju, budu oslobođeni od svih zala na zemlji, te zavrijede da dospiju do vječne radosti na nebesima. Udostoj me da Te hvalim, o sveta Djevice, udjeli mi snagu protiv neprijatelja tvojih. Blagoslovljen budi Bog u svecima svojim. Gospodine, otvori usta moja, da proslavim sveto ime tvoje. Očisti mi srce od svih taština, opaki i ne sveti misli. Prosvijetli mi razum i usplamti mi srce da mogu ove psalme dostojno, pozorno i pobožno moliti te da budem uslišana pred licem tvoga božanskog Veličanstva. Gospodine Isuse Kriste, sjedinjena s tvojom božanskom nakanom, kojom si ti na zemlji svome nebeskom Ocu molio i prinosio mu hvali svoju, prikazujem Ti sada ovu svoju molitvu.

 

Gospodine, otvori usne moje i usta će moja naviještati hvalu tvoju.

Bože u pomoć mi priteci, gospodine, pohiti da mi pomogneš.

 

Molim Te Gospodine, da nas moćni zagovor blažene i slavne, vazda ne okaljane Djevice Marije zaštiti i do vječnoga života dovede, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen

 

Prvi psalam.

 

Velika si, Gospođo, i svake hvale vrijedan u gradu Boga našega i u svojoj crkvi odabranika njegovih. Milosrđe Tvoje i milost Tvoja svagdje se slavi; Bog djela ruku Tvojih blagoslivlja. Majko Gospodina našega, smiluj nam se, i iscijeli slabosti naše; uzmi i makni bol i tjeskobu srca našega. Marijo, pošalji nam anđela dobroga u susret, da nas očuva od neprijatelja. Samilosti puna, smiluj nam se na dan tjeskobe naše; Prosvijetli nas zrakom istine. Posrednice roda našega, smiluj nam se; jer Ti si nada i svijetlo svih koji se u Te uzdaju. Pogledaj nas spasiteljice izgubljenih; usliši molbe i uzdahe naše. Preblaga Gospođo, moli za nas; pretvori žalost našu u svetu radost. Sa svojim sluga postupaj prema milosrđu svome; ne dopusti da podlegnu u napastima. Moćna Kraljice časti i slave, smiluj nam se i čuvaj život naš od svake pogibelji. Majko spasiteljeva smiluj nam se i pošalju utjehu u žalost našu. Ojačaj skrušene srcem, Gospođo spasa, okrijepi ih blagošću svojom. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako sada i vazda na sve vijeke vjekova. Amen

 

A n t i f o n a. Poput odabrane smirne raširila si najugodniji miris, presveta Bogorodice.

 

Drugi psalam.

 

K Tebi ću vapit, Gospođo uzvišena i uslišat ćeš me; u naviještanju Tvoje hvale razveselit ćeš me. K Tebi sam vapila u tjeskobi srca svoga; a Ti si me uslišala sa visine svete Svoje gore. Svi grešnici dođite ovamo; poštujmo Mariju i bacimo se na koljena pred nogama Njezinim. Pristupite k njoj u pobožnosti i počitanju i blaženstvom će se napuniti srca vaša. K Njoj se obratite u nevoljama svojim; i ohrabrit će vas vedro lice njezino. Iz ždrijela divlji zvijeri, koje su već htjele da nas progutaju, i iz ruku progonitelja spašeni smo po milosti Njezinoj. Pazite narodi na zapovijedi Gospodina i ne zaboravite na nebesku Kraljicu. Neka se otvori srce vaše da je potražite; neka se otvore usta vaša da je hvalite. Ufajte se u Nju kad god vas progone; jer ona će zasramiti neprijatelje vaše. Iz naši srdaca izvadila bol i tugu; svojom je milinom napunila naše duše nebeskom slašću. Pobožnim srcem poštujte njezine divne vrline; slavite tvorca Njezine ljepote. Svako smrtnoj pogibelji umakli smo po Njezinoj svetoj pomoći. Slava Ocu…

A n t i f o n a. Blagoslovljena si među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje.

 

 

Treći psalam.

 

Kod, tebe, presveta djevice, nalazimo pomoć i spasenje; i tebe je viša moć, koja satire neprijatelja. Slavite je i častite je, svi duhovni staleži; Jer ona je vaša pomoć i osobita zagovornica vaša. K njoj se utecimo pobožnom molitvom; Ona će nas izbaviti iz svake pogibelji. Preslavna djevice pogledaj na bijedu našu; ne oklijevaj više i pomozi nam. Bijednicima pruži ruku svoju i budi im sigurno utočište. Ti nas savjetuj i vodi brigu za nas, da nas moći tmine ne nadvladaju; budi uz nas na smrtnom času, da nađemo život vječni. Svojom snagom ojačaj bolno srce naše, da zaboravimo na tjeskobe ovoga života. Svrni svoje milosrdne oči na nas; ne daj da nas pogibelji nadvladaju. Udjeli nam obilje svetih kreposti; tako nas neće stići pravda Božja. Obodri srca naša pogledom lica svoga i oslobodio nas od nevolja. Olakšaj nam breme našeg zemaljskog putovanja; spomeni se, Gospođo, milosrđa svoga. Slava Ocu…

A n t i f o n a. Slavimo milozvučnim, slatkim pjesmama ovu Djevicu pred šatorom njezinim. Milina je razlivena po usnama tvojim. – Zato te je Gospodin blagoslovio na vijeke.

 

 

Četvrti psalam.

 

U Te se vazda pouzdajem slatka Gospodarice, radi miline svetoga imena Tvoga, budi mi u pomoći, i neću propasti. U Tvoje ruke preporučujem svoje tijelo i dušu svoju, čitav život i konac žića svoga. Prosvijetli me zrakom blagosti svoje i sjajem milosrđa svoga. Neka nas vazda utješi zagovor Tvoj, Majko Božja, spasiteljice naša, jer Ti si porodila spas anđela i ljudi. Posjednice Božjih milosti, daj da uvijek imadnemo djela u njima; nebeskom utjehom ublaži boli naše. U dobrostive uši tvoje neka prodre molitva naša; primi molbe onih koji uzdišu. U tvojoj ruci Gospođo, spasenje naše i život naš; vječna radost i sretna vječnost. Daj da nađu milost kod Boga svi oni, koji Te u svojim potrebama zamole. U pogiblima, u borbama, u svakoj prilici neka ih obraduje blaga pomoć Tvoja. U tebi nalaze skrušena srca najslađu utjehu; Ti ih krijepiš materinskom ljubavi Svojom. Slava Ocu…

A n t i f o n a. Bog je u sredini Njezinoj; ona neće klonuti, Od rana jutra Bog je uz Nju.

 

Peti psalam.

 

Kad sam bila u nevolji zazvala sam preblaženu Djevicu; i ona me je u dobroti svojoj uslišala. U Tebe je puna pouzdanja gledala duša moja, radi straha pred sudom Božjem; ako Ti za mene moliš, neću se zastidjeti. Ti milosti puna, Bog je s Tobom, koja si donijela spasenje izgubljenom svijetu. Uzašla si na nebo uz pratnju kora anđeoskih, arkanđeli su te dočekali sa sjajnim vijencima ruža i ljiljana. Operi naše duše od svake ljage grijeha; izlijeći sve njihove slaboće. Svojom moćnom riječju ukloni sve naše nevolje i zasladi svaku bol našu. Izmiri nas s Bogom materinskim zagovorom i dragocjenim zaslugama svojim. Uzdišući čekamo na vratima da nam ih otvoriš i da mognemo naviještati slavu čudesa Tvojih. Pristupi prijestolju Božjem i moli za nas da se po tebi oslobodimo tjeskoba svojih. Iz snage imena tvoga neka nam dođe svaka pomoć; Ti vodi i ravnaj svako djelo naše. Oslobodi nas svake smetnje i zle volje, da pod Tvojom materinskom zaštitom živimo u miru. Neka Te poštuju svi narodi zemlje; svi kori anđela neka pjevaju hvalu Tvoju. Slava Ocu …

 

A n t i f o n a. Na početku i prije svega vremena bijah stvorena i na vijeke neću prestati; u svetom šatoru služila sam pred njim. Bogu hvala! Gospodine smiluj se! Kriste smiluj se! Gospodine smiluj se! Oče naš…

A n t i f o n a. Blažena si, djevo Marijo, koja si nosila Gospodina, stvoritelja svijeta. Rodila si onoga, koji te stvori i Djevica si do vijeka

Kao ulje izliveno tako je blago ime tvoj; zato su te djevice ljubile.

 

Molitva svetom Augustinu

Probudi Gospodine, u Crkvi svojoj onaj duh, kojim je sveti Augustin služio, da mi u istom duhu nastojimo ljubiti ono, što je on ljubio, te da djelom samo ono vršimo, što je on učio. Napokon nas ubroji u broj svoje vjerne djece, te nam udjeli milost da čitavu vječnost tebe Boga hvalimo i slavimo. Amen.

 

MOLITVA ZA JEDINSTVO CRKVE

 

Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao: „Neka svi budu jedno, kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi.“Molim te za jedinstvo tvoje crkve: poruši zidove koji nas dijele. Učvrsti ono što nas ujedinjuje  i uništi ono što nas razdvaja. Pogledaj na sve koji su jednim krstom posvećeni. Obdari ih darovima svoga Duha da postanu svjesni svoji propusta i da se svi zajedno za njih kaju. Daj da dočekamo dan kad ćemo te svi zajedno moći hvaliti u zajedništvu svih tvojih vjernika, da Crkva postane tako jasniji znak tvoje nazočnosti u svijetu, te svijet uzvjeruje u tebe. Amen.

 

Molitva svetom Josipu

 

O Josipe oče sveti čuvaj kuću i posveti, sva obitelj da se složi, ljubav sveta da se množi, mir veselje k nama svrati strah gospodnjih neka nas prati, krepošću da žića plodi putem raja ti nas vodi. Čuj nam oče molbu vruću čuvaj nas i svu nam kući, Tebi kljuće sve predajem gospodarom Te prepoznajem, sve što može naudit kući dostoj se odstraniti, u presvetoj srca rani Ti nas oče sve na stani, da živimo na tom svijetu kao i Ti u Nazaretu.

 

EMANUEL - molitvena zajednica

---------------------------

*******************

*******************

RADIO MARIA BOSNA
RADIO MARIA BOSNA

*****************

Radio Marija Hrvatske

iTunes

******************

MOLITE DA OZDRAVITE NA JEZICIMA:

 

ALBANSKOM

/LUTJET PËR SHËRIM/

 

HRVATSKOM

 

ENGLESKOM